Úvod    Ceník    Televize    Dokumenty    Kontakty

 

Detailní rychlosti internetu dle tarifu

 

 Název tarifu

 Rychlost stahování Mb/s

 Rychlost odesílání Mb/s

   Maximální  Inzerovaná  Běžně dostupná  Minimální  Maximální  Inzerovaná  Běžně dostupná  Minimální
 START    16    16    10     5     8     8     5   2,5
 BASIC    36    36    22   11   16   16   10   5
 HOME    58    58    35   18   24   24   15   7,5
 EXTREME    70    70    42   22   33   33   20  10
 ULTIMATE  100  100    70   30   40   40   25  12
 PREMIUM  200  200  120   60   70   70   42  21
 FAST  350  350  210 105 100  100   60  30
 PROFI  až 1 Gb/s - vyšší rychlosti jsou sjednány individuálně

 

Výklad pojmů dle Všeobecného oprávnění ČTÚ VO-S/1/08.2020-9 platného od 01.01.2021, viz odkaz: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/36864/soubory/vos1final.pdf citace pojmů:

Maximální  rychlost  je   rychlost   odpovídající   stahování   (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem  na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze  fyzikálními   vlastnostmi   daného   koncového   bodu.   Informace o možné  varianci  a   jejích  fyzikálních   příčinách   musí   být   uvedena  v účastnické smlouvě. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Ověření reálné dosažitelnosti hodnoty maximální rychlosti vychází ze standardu ITU-T Y.1564. 

Inzerovaná  rychlost  je  rychlost   odpovídající  stahování  (download)   a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí  ve  své  obchodní  komunikaci,  včetně  reklamy  a  marketingu,     v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje  službu  přístupu  k  internetu  při  uzavírání  smluvního  vztahu  s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový  uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního  dne.   Hodnota  běžně  dostupné  rychlosti  odpovídá  TCP propustnosti    transportní    vrstvy    dle    referenčního modelu   ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní  vrstvy  dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytří souvislý pokles výkonu služby ístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostup rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, i které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

Jestliže nastane velká trvající odchylka, případně velká opakující se odchylka má spotřebitel oprávnění službu reklamovat.

Pro hodnotné měření rychlosti internetu je potřeba mít PC napojený přímo kabelem do routeru a nebo mít přímou viditelnost zařízení na wifi router, t.j. žádná překážka stěna atp., musí být odpovídající rychlé zařízení, aby bylo schopno změřit danou rychlost. Vypněte na svém zařízení vše co by mohlo mít vliv na výsledek měření, např. více otevřených oken v prohlížeči, nestahujte filmy nebo hudbu, zavřete poštovního klienta. Všechny tyto nástroje mají vliv na konečný výsledek testu.

Odkazy na měřiče rychlosti:

http://speedtest.cesnet.cz/

https://www.speedtest.net/